Arthropoda Joanillo Galeria de cuques

Uns estimen i respecten qualsevol forma de vida per petita que sigui... d'altres maten elefants...